Mô hình kinh doanh “Chuỗi giá trị toàn cầu”

“Chuỗi giá trị toàn cầu” là một mô hình kinh doanh mới dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) muốn tìm lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu.

Mô hình này giải thích những giá trị mà nền kinh tế hội nhập toàn cầu dựa trên Internet hiện nay có thể mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những doanh nghiệp không có đủ nguồn lực tài chính và nhân lực hùng mạnh trong việc chiếm thế thượng phong trong nền kinh tế truyền thống trước đây.

 Chuỗi giá trị bao gồm tất cả các công đoạn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu từ nghiên cứu, thiết kế đến giao hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng. Toàn bộ chuỗi: Chuẩn bị nguồn lực (tài chính, nhân lực, IT, tiếp thị, logistics) -> Nghiên cứu & Phát triển -> Chuẩn bị đầu vào (nguyên liệu, dịch vụ, linh kiện) -> Lắp ráp -> Phân phối -> Bán hàng -> Dịch vụ khách hàng sau khi bán hàng đều tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo cách tối ưu hoá trên từng công đoạn trong chuỗi nêu trên tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên bình diện toàn cầu. Mô hình kinh doanh “Chuỗi giá trị toàn cầu” khai phá những yếu tố tạo nên hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên từng công đoạn đó và giúp họ tạo được thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Xem chi tiết tại: http://www.international.gc.ca/tcs-sdc/assets/pdfs/gvc_guide_cvm-eng.pdf.  

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG